X

Tim Terra Balcanica

Terra Balcanica Resources se ponosi timom iskusnih rudarskih profesionalaca, dokazanim stručnjacima za kapitalne investicije, regionalnih stručnjaka za geološka istraživanja i iskusnih operativaca na terenu. Ističemo radno okruženje koje se ogleda u multinacionalnoj ekipi, višejezičnosti, generacijskoj i rodnoj ravnopravnosti. Naš pristup se ogleda u odgovornoj saradnji sa lokalnom zajednicom kao i svim zainteresovanim stranam,takođe Terra je posvećena proaktivnoj primeni najboljih industrijskih praksi, uključujući upravljanje bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom.

Upravni odbor i menadžeri

Upravni odbor

Giulio Bonifacio

Neizvršni član upravnog odbora

Giulio je stručnjak u oblasti rudarstva i profesionalni računovođa sa preko 35 godina iskustva uključujući osnivanje kompanija, razvoj projekata i finansiranje. Gospodin Bonifacio je osnivač, direkor, predsednik i izvršni direktor kompanije Nevada Copper Corp. od osnivanja kompanije 2005. godine pa sve do njegovog penzionisanja 2018.godine. Odgovoran je za preko 700 miliona dolara prikupljenih kroz vlasničko ulaganje i finansiranje projektnih dugova tokom svoje karijere. Trenutno je predsednik NevGold Corp., predsednik Candente Copper Corp., director Copperbank Resources Corp., predsednik i izvršni director Sabre Gold Corp.(ranije Arizona Gold Corp. pre spajanja sa Golden Predator Mining Corp.)

Aleksandar Ilić

Suosnivač i direktor

Gospodin Ilić je osnivač Rockstone Group, Srpske kompanije za istraživanje minerala sa fokusom na istraživanje u pojasu Zapadnog Tetijana. Inicirao je pokretanje Suva Ruda Cu-Au porfirnog projekta kroz opcioni ugovor sa Adriatic Metals plc.Aleksandar poseduje temeljno razumevanje regionalnih tržišta. Ima istoriju partnerstva sa velikim i junior rudarskim kompanijama.

Brandon Bonifacio M.Eng., MBA

Direktor

Brandon je stručnjak u oblasti rudarstva sa iskustvom u razvoju, spajanju i realizaciji projekata sa preko 10 godina iskustva. Gospodin Bonifacio je bio finansiski director Norte Abierto Joint Venture (Cerro Casale/Caspiche) koji je radio za Goldcorp Inc.(sada Newmont, NYSE: NEM), kao i član tima za korporativni razvoj u Goldcorp Inc. Gospodin Bonifacio poseduje master diplomu iz radarskog inžinjerstva i MBA sa Univerziteta Nevada-Reno, a diplomirao je trgovinu (finansije) na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Trenutno je predsednik i izvršni director NevGold Corp., kao i director Angold Resources Ltd.

Kim Oishi, MBA

Direktor

Gospodin Oishi je savetnik na tržištu kapitala za domaće i međunarodne kompaije od 1993.godine, sa fokusom na javna predužeća koja se nalaze na TSX i TSX-V. Kim ima značajno iskustvo u vođenju finansija, prikupljanju sredstava i odnos sa investitorima, često radeći kao direktor i službenik javnih i privatnih kompanija. Gospodin Oishi je osnivač i predsednik Grand Rock Capital Inc., kompanije koja ulaže u kompanije u razvoju i pruža konsultanske usluge u vezi sa tržištem kapitala, korporativnim finansijama i odnosom sa investitorima.

Menadžment

Aleksandar (Alex) Mišković Ph.D., Licencirani geolog

Suosnivač, predsednik i izvršni direktor

Alex je geonaučnik sa 20 godina iskustva u magmatskoj geohemiji i regionalnoj metalogeniji. Lider sa istorijom upravljanja tehničkim timovima, Alex je brzo postigao greenfield ciljeve i završio sve brownfield projekte kako za junior kompanije tako i za neke od najvećih svetskih rudarskih kompanija. Alex je bio šef istraživanja u Medgold Resources Corp. i imao je ključnu ulogu za razvoj 680.000 oz AuEq Tlamino ležišta, takođe je bio direktor globalnog istraživanja i razvoja u kompaniji Rio Tinto. Dr Mišković je doktorirao na Univerzitetu u Ženevi, Švajcarska, a potom i postdoktorirao na MIT-u.

Catherine Cox

Korporativni sekretar

Gospođa Cox ima preko 20 gdoina iskustva kao korporativni sekretar u raznim javnim i privatnim kompanijama u sektoru resursa. Bivši je potpredsednik korporativni sekretar za Nevada Copper Corp. i ima bogato iskustvo u oblasti hartija od vrednosti i korporativnog prava u radu sa kanadskim i američkim advokatskim firmama. Gospođa Cox je član izvršnog tima NevGold Corp.

Jelena Nikolić

Poslovni sekretar (Srbija)

Jelena je Ekonomista za turizam i ima više od 25 godina iskustva u oblasti turizma u sektorima upravljanje prihodima, organizacija poslovanja i logistika. Takodje je radila kao u nevladininom sektoru u oblasti logistike i bila je zadužena za organizaciju i kordinaciju globalnih, regionalnih i lokalnih skupova u Africi i jugoistočnoj Aziji. Zaposlena je u firmi Tera Balkanika DOO kao Office Manager.

Pero Jokanović BSc, P.Geo

Regionalni menadžer (Bosna i Hercegovina)

Pero koordinira terenskim realizacijama projekata, održava odnose sa svim dobavljačima i obavlja funkciju odgovorne osobe za bezbednost Drina Resources. Pre dolaska u kompaniju, Pero je rukovodio najvećim izvođačem radova bušenja i geološkom konsultantskom grupom u Bosni i Hercegovini. Njegove menadzerske veštine i poznavanje bosanskohercegovačkog poslovnog okruženja su od suštinskog značaja za napredak i proširenje našeg portfolija. Gospodin Jokanović je licencirani geolog u Bosni i Hercegovini, a diplomirao je ekonomsku geologiju na Univerzitetu u Beogradu, Srbija.

Tehnički tim

GIS analitika

Nicola Kern

GIS Administrator

Nicola je geolog koji poseduje iskustvo u radu sa različitim geoprostornim softverskim aplikacijama. Nicola je masterirao strukturnu geologiju na Univerzitetu u Bazelu, Švajcarska i radio kao pripravnik u Švajcarskom geološkom zavodu, nakon čega je radio 5 godina kao geolog na Geotehničkom institutu u Bazelu, Švajcarska. Nicola vodi Terra Balcanica GIS tim zadužen za kartografiju i održavanje korporativnih baza podataka.

Geologija

Samuel Vaughan

Geolog istraživač

Sam je geolog istraživač sa iskustvom na greenfield projektima koji imaju za cilj pronalazak prostih i plemenitih metala, sa fokusom na lokacije arktik Grenlanda i Finske. Njegova specijalnost je geohemija koju je usavršio tokom master studija u rudarskoj školi Camborne, gde je dobio nagradu Richard Osman za najbolji projekat. Sem je ranije radio kao geolog u Bluejay Mining Plc, gde je prema JORC-ovom standardu doprineo proceni resursa najrudonosnijeg ilmentiskog ležišta na svetu.

Mike Kelly

Geolog istraživač

Mike je geolog istraživać sa master diplomom Camborne rudarske škole. Pre nego što se pridružio kompaniji, Mike je radio u Ariana Resources na Au-Ag Kiziltepe projekat u Turskoj, gde je bio zadužen za procenu kvaliteta rude i modelovanje rezervi. Dodatno iskustvo stekao je tokom greenfield istraživanja ležišta Au u severnom Velsu. Mike je član Australazijskog instituta za rudarstvo i metalurgiju (AusIMM) i Društva ekonomskih geologa (SEG).

Ilija Radović

Geolog za istražavinje resursa i rezervi mineralnih sirovina

Ilija je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu 1984.godine i licencirani je geolog u Srbiji sa specijalnošću ekonomske geologije. Gospodin Radović je radio sa vodećim geološkim kompanijama u regionu gde je pripremao i overavao desetine projekata istraživanja i rudarstva Cu, Au, Pb, Zn. Tokom svog mandata u Ministrastvu rudarstva i energetike Srbije izvršio je reviziju zakonskog okvira za obračun i definisanje mineralnih resursa prema zakonu Republike Srbije. Ilija je zadužen za sve službene i tehničke Terra Blacanica izveštaje u skladu sa zahtevima državnih regulatora Srbije i BiH.

Savetodavni komitet

Steven Latimer MBA, CFA

Tržište kapitala

Steven je stručnjak za globalno investiciono bankarstvo i tržište kapitala sa preko 30 godina iskustva. Lider sa velikom istorijom vođenja finansijskih transakcija za rudarske kompanije putem IPO standarda, vlasničkih, kreditnih i autorskih prava, privatnih plasmana i zajedničkih ulaganja za mlađe i velike multinacionalne rudarske kompanije.Pored toga, Steven ima iskusvtva u vođenju slozenih međunarodnih savetodavnih transakcija.
Trenutno je generalni direktor i šef severno americkog investicionog bankarstva i kapitala kompanije BacchusCapital’s sa sedištem u Londonu. Od 2012-2020, Steven je bio šef Jefferies kanadskog investicionog bankarstva i predsednik Jefferies Securities Inc., a takođe je bio i šef kanadsek grupe za investiciono bankarstvo i rudarstvo Credit Suisses’s, kao i na višim rukovodećim položajima u UBS (Bunting Warburg). Steven je nosilac CFA povelje i trenutno je uključen u ICD-Rotman Directors edukativni program (DEP96).

Russell Ball CPA

Tržište kapitala

Russell je bivši izvršni direktor i izvršni predsednik kompanije Calibre Mining Corp. Ranije gospodin Ball bio je podpredsednik i glavni finansijki direktor Goldcorp Inc., poziciju koju je preuzeo u martu 2016.godine nakon što se prvobito pridruzio Goldcorp Inc. 2013.godine kao izvršni potpredsednik za kapitalne projekte, strategiju i korporativni razvoj, uključujući nadzor nad njihovim primernim projektima. Pre svoje uloge u Goldcorp Inc., radio je na različitim pozicijama u Newmont Mining Corporation skoro 20 godina, što je dovelo do njegovog imenovanja za izvršnog potpredsednika i finansijskog direktora.
Russell je trenutno generalni direktro QDBS Resources Inc.(privatno), predsednik i direktor Copper Bank Resources Corp. i direktor Trevali Mining Corporation and Southern Silver Exploration Corp. Russell je kvalifikovan i kao ovlašćeni računovođa (Južna Afrika) i kao ovlašćeni računovođa (SAD).

David Clark MSc, P.Geo.

Geonaučnik

David Clark, geolog sa preko 20 godina iskustva u istraživanju minerala širom Kanade, Meksika, Centralne Amerike, SAD i Evrope. David je stekao master diplomu geologa na Univerzitetu McGill, licencirani je profesionalni geonaučnik u Britanskoj Kolumbiji i Newfoundland & Labrador. Gospodin Clark je predsednik i izvršni direktor kompanije Burin Gold Corp. gde je razvio model istraživanja i strategiju koja je donela uspeh kompaniji na HPP projektu. Pre angažmana u Burin Gold, David je bio glavni geolog u Radius Gold Inc. i konsultant geolog za Medgold Resources Corp.