X
2020 / okt

Započet rad na terenu

Drina Resources d.o.o koja se nalazi u vlasništvu Terra Balcanica Resources Corp, započela je terenske radove u okviru dve istražne licence u istočnoj Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Tim od pet geologa zajedno sa pet geotehničara koji su upoznati sa procedurom uzorkovanja potoka, preći će površinu od 150km2 prikupljajući uzorke od 3-4kg dok se upoznaju sa osnovom i intruzivnim litologijama Srebreničkog magmatskim kompleksom. Ovo geohemisko uzorkovanje će suziti interesne zone na kojima se dalje uzimaju litogehemijske i metalometrijske probe, takođe se vršiti detaljno mapiranje terena.