X
2021 / mar

Odobrena još jedna licenca za istraživanje

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Drina Resources d.o.o dobila još jednu dozvolu za istraživanje u rudarskom okrugu Srebrenica u istočnoj Bosni. Ministarstvo rudarstva Republike Srpske odobrilo je licencu površine od 49km2, interno nazvano Čauš, za potrebe istraživanja polimetaličnih resursa. Zajedno sa ostalim licencama koje se nalaz nad potencijalnim magmatskim kompleksima, u kojem se nalazi operativni rudnik Sase, i koji sadrži potecijalne oligo-miocenske litologije.

Pored toga, naš terenski tim je raspoređen da izvrši program uzorkovanja zemljišta od 1.750 uzoraka koji pokrivaju veći deo licenci Čumavići i Olovine. Istraživanje je sprovedeno po mreži od 250x250m na istočnoj Olovinama u blizini lokaliteta Brezovice. Uzorci zemljišta su obrađeni u regionalnoj ALS Global laboratoriji u Boru, Srbija, gde je sprovedena detaljna analiza.