X
2021 / maj

Završeno snimanje iz vazduha

Drina Resources sa zadovoljstvom objavljuje bezbedan i uspešan završetak kombinovanog magnetnog i elektromagnetnog snimanja iz vazduha u dužini od 1.350 kilometara u okviru našeg glavnog projekta Viogor-Zanik. Snimanje je sprovedeno od strane danskog SkyTEM i iskusnog pilota Walter Koopmann iz kompanije Koopmann Helicopter GmbH, snimanje se vršilo sa visine 80m od tla, koje je omogućilo da se prodre do prosečne dubine od 400m i služiće kao još jedan set podatka u odabiru potencijalnih lokacija. Obradu podataka i 3D inverziju EM podataka će izvršiti Todd Ballantyne, geofizičar sa preko 3 decenije iskustva u obradi i interpretaciji podataka.